Vi ser stjerner (og striper)

New York (BT): Det er amerikanske flagg overalt. Og da mener vi OVERALT.