Tøffe dager for paven

Enda en gang strømmer kolossale menneskemengder til Roma - pilegrimer, turister og nysgjerrige. Og enda en gang står den gamle paven i begivenhetenes sentrum.