Fange skar av seg øret

Fangen i det svenske fengselet protesterer mot måten innsatte blir behandlet på.