Vil stanse hjerneflukten fra Irak

Iraks regjering er fortvilet over at landet er i ferd med å tappes for mennesker med høy utdanning.