La lærerkaraoke på nett

Nå er den finske 15-åringen dømt for ærekrenkelse.