- Vesten plantet kolera

Zimbabwe anklager Vesten for bevisst å ha startet koleraepidemien i landet som ledd i en biologisk krigføring.