B-mennesker mer utholdende

Etter noen timer dabber hjerneaktiviteten hos A-mennesker av.