Forventningerer halve rusen

Forventningene til å drikke alkohol kan ha like stor effekt som selve alkoholen.