• Kinesisk politi sperrer inngangen til en moské i sentrum av Urumqi i Xinjiang-regionen fredag. Myndighetene la ned forbud mot fredagsbønn i moskeene i håp om å hindre mer uro i byen der etniske uigurer og han-kinesere har vært i sammenstøt både med hverandre og med sikkerhetsstyrker den siste uka.

Stanset uigurdemonstrasjon

Kinesisk politi grep inn og oppløste en demonstrasjon utenfor en av moskeene i Urumqi.