Tallet på uværsofre i Haiti stiger

Tallet på omkomne etter orkanen Hannas herjinger i Haiti har steget til 136.