- Partenes ansvar å skape fred

Gjenopptakelse av fredsprosessen på Sri Lanka og stabilisering av Sudan. Det ser utviklingsminister Erik Solheim som sine to viktigste oppgaver.