FNs vakthund

Tildelinga av Nobels fredspris til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og generaldirektøren for atombyrået, Mohamed ElBaradei, er ei gladmelding for alle som bryr seg om ikkje-spreiingsregimet for kjernefysiske våpen.