Noreg pressar EU

Norsk fiskerinæring jublar over at Noreg skal forsyne seg av ein større del av sildekvoten. Gevinsten kan bli 300 millionar kroner i året. No vil EU forhandle.