- USA må ikke bli fiende

Uttalelsen fra USAs ambassadør må ses i lys av at han ikke har diplomatbakgrunn, mener Eilert Eilertsen og August Rathke - USA-venner og krigsmotstandere, fordi de selv har deltatt i krig.