- Norske redere finansierer drap

Liberia har ikke etterkommet krav fra FNs sikkerhetsråd om kontroll av skipsfartsinntektene. FN har slått fast at inntekter, blant annet fra norske rederier, har gått til illegale våpenhandler.