Putin dytter Norge foran seg

Russland nekter å binde seg til EUs regler om en åpen energisektor. De viser til at heller ikke Norge har sluttet seg til avtalen.