Polske gruvearbeidere sperret inne

26 polske gruvearbeidere sitter innesperret i en gruve i Ruda sør i landet, etter en gasseksplosjon.