Ønsker seg norsk oljeinnsats

Vladimir Putin er «veldig positiv» til at norske selskaper deltar i russisk olje- og gassutvinning.