Alvorlig oljeutslipp på tundraen i Alaska

Over 220.000 liter råolje har lekket ut på tundraen som følge av et av de alvorligste utslippene i Alaska på mange år.