- IAEA-inspektører i Iran fredag

Inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) vil fredag få besøke atomanlegg i Iran.