Fortsatt EU-håp for Tyrkia

Tyrkia må tåle kraftig skjenn fra EU, men får etter alt å dømme lov til å begynne medlemsforhandlingene som planlagt 3. oktober.