Ingen klar konklusjon fra Blix

Lederen for FNs våpeninspektører trakk som ventet ingen klar konklusjon i Irak-spørsmålet i sin redegjørelse for FNs sikkerhetsråd. Hans Blix tale gir ammunisjon både til krigsmotstandere og -tilhengere.