Søreide mener Israels utkastelse av Hebron-observatører kan være brudd på Oslo-avtalene

Norge krever at Israel gir sikkerhetsgarantier og fortsatt immunitet for observatørene i Hebron frem til TIPH avvikles.