— Det er mulig å stanse aidsepidemien i alle land, sier Michael Sidibe fra FN-programmet UNAIDS.

UNAIDS la fram sine nye aidstall i forbindelse med aidskonferansen som starter i Australia til helgen. Tallene viser at 35 millioner mennesker lever med hiv. Av disse vet 19 millioner ikke at de er smittet.

Ett av FNs tusenårsmål er å stoppe spredningen av aids innen 2015. UNAIDS sier det er mulig å nå målet innen 2030. Innsatsen de neste fem årene blir helt avgjørende, mener Sidibe.

Ifølge rapporten begynner antallet hivsmittede i verden å stabilisere seg på rundt 35 millioner. Samtidig får flere enn noen gang tilgang på hivmedisiner. Anslagsvis 12,9 millioner mennesker hadde tilgang til hivmedisin i 2013. Det er en sterk forbedring fra 10 millioner i 2012 og 5 millioner i 2010.

— At nesten 12 millioner mennesker i utviklingsland får hivmedisin er en milepæl, men likevel er det fortsatt slik at halvparten av dem som trenger medisin, ikke får den, sier Jennifer Cohn i Leger Uten Grenser.

Rapporten sier at det var 119 milliarder kroner til bekjempelse av hiv/aids i 2013, mens det faktiske behovet er på mellom 134 og 150 milliarder kroner. (©NTB)