Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet. De hevder rundt 15 soldater — både afghanere og utlendinger - er drept i angrepet.

Selvmordsbomberen kjørte en motorsykkel med eksplosiver inn til inngangen til en utenlandsk militærbase i nærheten av flyplassen.

Det er ikke klart hvilke land de fire utlendingene er ifra, sier afghansk politi.

Det ligger en stor NATO-base ved flyplassen. NATO-styrkene, som trapper ned operasjonen i Afghanistan, har ikke kommentert hendelsen.