Over 160 land har til nå ratifisert den 30 år gamle konvensjonen. Den gir land med kystlinje en territorialgrense på 22 kilometer, men sikrer samtidig andre retten til å navigere i farvannet.

USAs manglende ratifisering av konvensjonen gjør at amerikanske fartøy må navigere i henhold til internasjonal sedvanerett. Det øker risikoen for konfrontasjon, ettersom tolkningen kan være ulik.

— Om vi ikke ratifiserer, risikerer vi konfrontasjon med andre som tolker den internasjonal sedvaneretten til eget beste, sier Dempsey.

Han får støtte fra forsvarsminister Leon Panetta, som også forsøkte å overbevise utenrikskomiteen i Senatet onsdag om viktigheten av å undertegne havrettskonvensjonen.

— Om vi ikke blir en del av denne avtalen og ikke greier å løse dette ved forhandlingsbordet, må vi i stedet bruke militærmakt til sjøs for å håndtere dette. Straks det skjer, øker helt klart risikoen for konfrontasjon, mener den amerikanske forsvarssjefen.

Utenriksminister Hillary Clinton er enig.

— Vi har havnet helt på sidelinjen. Det er tvingende nødvendig å handle nå, sier hun.

Motstanderne av avtalen mener at USA ved å ratifisere vil avgi nasjonal suverenitet til FN, som kan skattlegge olje- og mineralutvinning og bruke midlene til å hjelpe fattigere land.

— Om vi må oppgi bare en brøkdel av den suverenitet som dette landet har kjempet og blødd for, så kan jeg ikke stemme for, sier den republikanske senatoren Jim Risch. (©NTB)