Qaryut landsby ligger 15 kilometer fra byen Nablus. Innbyggere sier at oliventrær begynte å brenne i olivenlunden på flere steder samtidig. Politifolk sier at spor peker mot den jødiske bosetningen Eli rett i nærheten.

70 oliventrær på samme sted ble hogd ned i de tidlige morgentimene onsdag, som var første dag for innhøstingen av olivenene.

Oliven er en betydelig inntekt for mange palestinere. I et godt år kan oliven stå for en samlet inntekt på rundt 600 millioner kroner til fattige palestinere, ifølge tall fra den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam.