Den internasjonale straffedomstolen ICC i Haag kunngjorde straffen tirsdag. Den fulgte imidlertid ikke tidligere sjefaktor Luis Moreno-Ocampos krav om at den kongolesiske krigsherren måtte dømmes til 30 års fengsel.

— Etter å ha tatt alle sider ved saken med i vurderingen dømmer retten Lubanga til 14 år i fengsel, sa dommer Adrian Fulford da han leste opp straffeutmålingen.

Etter fradrag for seks år i varetekt, vil Lubanga dermed kunne slippe ut etter åtte år.

Soldater og slaver

Lubanga ble i mars funnet skyldig i å ha bortført jenter og gutter helt ned i elleveårsalderen, den første kjennelsen ICC har avsagt. Guttene ble tvunget til å bære våpen for opprørshæren Unionen av kongolesiske patrioter UPC, mens jentene angivelig ble misbrukt som sexslaver.

Men dommer Fulford framholdt tirsdag at aktoratet ikke hadde greid å bevise påstandene om sexslaveri «utover rimelig tvil». Lubanga har selv sagt seg ikke skyldig i de svært alvorlige anklagene som rettes mot ham.

Ifølge retten får 51-åringen en mildere dom enn aktoratet hadde lagt ned påstand om, fordi han har samarbeidet med domstolen, og han har anledning til å anke straffeutmålingen. Hvor han skal sone tiden han må sitte i fengsel, er ennå ikke avgjort.

Krig

Ifølge menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch ble mer enn 60.000 mennesker drept i konflikten mellom de etniske gruppene hema og lendu i det nordøstlige Kongo i årene fra 1998 til 2003. Republikken i de midtre delene av Afrika rystes fortsatt av krig.

Opprørsstyrker rykker for tiden fram mot Goma, som er den største byen i de østlige delene av landet. De ledes av general Bosco Ntaganda - som er anklaget for krigsforbrytelser og etterlyst av ICC.

ICC begynte i 2004 å etterforske meldinger om krigsforbrytelser i Kongo og nabolandet Uganda. Domstolen er verdens første permanente, uavhengige og internasjonale rettsinstans for behandling av anklager om krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.