Henrettet etter 20 år på ventecelle

USA har henrettet en 47-åring som for over 20 år siden drepte to menn under et ran.