De tre delte celle i det gamle fengselet i Colmar øst i Frankrike. Fengselsbygningen er fra 1300-tallet, og de tre brukte bordbeinet til å lage hull i taket på cellen.

Deretter var veien ut i frihet enkel. De hoppet over på taket på nabobygningen, kom seg inn der og forsvant ut en dør.

Rømmingen nyttårsnatten setter søkelys på fengselssituasjonen i Frankrike generelt og på fengselet i Colmar spesielt. Overfylte fengsler og lange soningskøer gjør at også eldgamle fengselsbygninger er tatt i bruk.

Fengselet i Colmar ble bygget som kloster i 1316, og det er i dårlig forfatning.

— Det virker som om taket i cellene er laget av et materiale som smuldrer lett. Det ble brukt et bordbein til å skrape hull, opplyser statsadvokaten i Colmar, Bernard Lebau.

De tre fangene er alle i alderen 19 til 24 år, og satt fengslet for overfall og hærverk. De er fortsatt på frifot.