Valg i Egypt og Syria er en formalitet

Presidentvalgene i Egypt og Syria handler ikke om demokrati. I realiteten er det nøye koreograferte begivenheter som skal legitimere de eksisterende regimene, både nasjonalt og internasjonalt.