Monsunregnet kom tidligere enn ventet, dermed hadde mange mennesker ikke rukket å komme seg unna.

Myndighetene har satt inn helikoptre for å redde mennesker som ikke kommer seg noen vei som følge av at veier og bruer er skylt vekk. Blant dem er flere pilegrimer på vei til hellige hinduistiske steder. I tillegg er mange hus tatt av jordskred.

Minst 50.000 mennesker er isolert, ifølge myndighetene i delstaten Uttarakhand, som ligger i Himalaya. Vannstanden i elvene fortsatte tirsdag å stige.