— Jeg ønsker avtalen som ble nådd i dag mellom USA og Russland, om en rask og sikker destruksjon av Syrias kjemiske våpen, velkommen, sier utenrikskommissær Catherine Ashton.

Hun la til at en rekke av EUs medlemsland har den nødvendige teknologi som trengs til arbeidet med å sikre stedene og tilintetgjøre de kjemiske midlene. Landene er både klare for å hjelpe og å raskt utføre oppdraget.