Trusler mot de syv hav

Den drepende miksen oksygensvikt, forsuring og oppvarming truer verdenshavene, fastslår ny forskerrapport. Korallrevene utenfor norskekysten kan være borte om seksti år.