Ingen veiviser for Stortinget

Utenriksminister Jan Petersens utenrikspolitiske grunnsyn ble skapt under den kalde krigen. Som Høyre-politikere flest står han solid plantet i den transatlantiske venneforeningen. Derfor blir det heller ikke noen markante visjoner i hans utenrikspolitiske redegjørelse, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad.