Jimmy Carters tale:

Deres Majesteter, Medlemmer av Den Norske Nobelkomité, Eksellenser, Mine damer og herrer, Det er med dypfølt takknemlighet jeg mottar denne prisen.