- FN det sentrale redskap

Det er viktig med Nobels fredspris til FN, som skal være det sentrale redskap for fred i verden, sier Fredrik Heffermehl i Norges Fredsråd.