Kan finne kjelda til dødsbakteriane

Forskarar kan truleg slå fast kvar anthrax-smitten i USA stammar frå. «Fingeravtrykka» til bakteriane vil avsløre opphavet.