Bekjemper skadedyr med dødsmikrobe

New Zealand går til angrep på pungrotter med en genmodifisert parasitt.