Blair og Bush skulder ved skulder mot Irak

Storbritannias statsminister Tony Blair står ved USAs president George W. Bushs side i kravet om å handle overfor Irak. Men først vil de søke bredest mulig støtte fra andre land.