Overhus med folkevalgte

Et kongelig utvalg har lagt frem sin skisse for fremtidens dynamiske modell av Storbritannias 800 år gamle Overhus.