Forskere kartlegger kjempebølger

Forskere ved universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim skal kartlegge undersjøiske havstrømmer og bølger. Slik kan de gjøre norsk oljeindustri og skipsfart tryggere.