USA ber Norge sikre amerikanske soldater immunitet

USA har bedt Norge inngå en avtale som forplikter norske myndigheter til ikke å utlevere amerikanske statsborgere til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag.