Norge kan slutte seg til felles EU-arrestordre

EU-landene ble torsdag enige om å utvikle en ny felles europeisk arrestordre i kampen mot terrorisme og alvorlig kriminalitet. Også den norske regjeringen vil vurdere å delta i ordningen.