- USA vil ødelegge oss

Kravet om å utlevere Osama bin Laden er et påskudd for å ødelegge Taliban, sier Afghanistans leder Mullah Mohammad Omar.