Indiske marinefartøy trekker seg tilbake

Den indiske marinen trekker sine skip lenger vekk fra pakistanske farvann for å redusere faren for krig mellom de to atommaktene.