Ber de små ta til vettet

Hvis de små landene insisterer på at Kommisjonen skal ese ut, vil organet samtidig svekkes. Det vil de små landene selv tape på.