Farlig behandling av miltbrann

Mens de biologiske terrorangrepene brer seg mot vest, mener leger at den omfattende antibiotikabehandlingen er farligere enn terrorfaren.