Usikker på ny bin Laden-video

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon visste 2. juledag ikke hva slags vekt det skulle legge på et nytt videoopptak med Osama bin Laden.