- Beviser liv på Mars

Bakterier har uten tvil eksistert på Mars, hevder forskere i en omdiskutert rapport.